İSLAM

Hit : 250

Bu gün Qədir-Xum günüdür - Həzrət Əlinin (ə) imaməti

Bu gün Qədir-Xum günüdür - Həzrət Əlinin (ə) imaməti

09:02, 20.08.2019

Qədir-Xum bayramı münasibətilə ötən gün və bu gün Azərbaycanın əksər məscid, hüseyniyyə və digər dini məkanlarında bayram tədbirləri və mərasimlər keçirilib və keçiriləcək.

 

İslaminSesi.info - xəbər verir ki, hicri-qəməri tarixi ilə bu gün zil-hiccə ayının 18-i İslam dünyasının ən əhəmiyyətli bayramlarından biri – Qədir-Xum bayramı qeyd edilir. Məhz bu gündə (hicrətin 10-cu ili ,miladi 632-ci ilin mart ayı) Məhəmməd Peyğəmbər (s) Allahın buyruğuna müvafiq olaraq Həzrət Əlini (ə) canişini və ümmətə imam olaraq təyin edib.

 

Qədir-Xum hadisəsi Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən Qədir-Xum (əslində Ğədir əl-Xümm) vahəsində baş vermiş məşhur hadisənin adıdır. Hədislərə görə, Peyğəmbər (s) 100 min nəfərdən çox səhabə ilə birlikdə vida həccini yerinə yetirib, Zilhiccə ayının 14-də Məkkəni tərk edib və Mədinəyə sarı üz tutub. Məhz Məkkə ilə Mədinə arasında, Cühfə kəndi yaxınlığında Qədir-Xum hadisəsi baş verib.

 

Allah-Təala öz Peyğəmbərinə aşağıdakı ayəni vəhy edib: «Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni çatdır. Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz!» («Maidə», 67).

 

Bu ayə nazil olduqdan sonra Peyğəmbər (s) karvana köç salmaq əmrini verib. Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər (s) camaatla zöhr namazını qılıb, sonra isə hazırlanmış minbərə qalxıb xütbə söyləyib. Peyğəmbər müsəlmanlara xatırladıb ki, özündən sonra iki qiymətli əmanəti – Quranı və Əhlibeytini tapşırır. Müsəlmanların vəzifəsi budur ki, həmin iki əmanətə ehtiramla yanaşsınlar, onlardan uzaq düşməsinlər.

 

Sonra Peyğəmbər (s) yanında durmuş Əli ibn Əbu Talibin (ə) əlini tutub yuxarı qaldırdı və buyurdu: «Allah mənim mövlamdır, mən də möminlərin mövlasıyam və onlara hökm etməyə özlərindən daha layiqəm. Mən hər kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır».

 

Peyğəmbər (s) bu cümləni üç dəfə təkrar edib və ardınca söyləyib: «İlahi, Əlinin dostları ilə dost, düşmənləri ilə düşmən ol! Əlini sevənləri sən də sev, ona kin bəsləyənlərlə ədavət et! Ey camaat! İndicə eşitdiklərinizi burada olmayanlara da çatdırın!».

 

Camaat Peyğəmbərin əhatəsindən dağılışmazdan əvvəl bu mübarək ayə nazil oldu: «Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim» («Maidə», 3-cü ayədən).

 

Sonra Peyğəmbər (s) Əli ibn Əbu Talib (ə) üçün çadır qurdurub, özü da başqa bir çadırda əyləşib. Bütün müsəlmanlar Əlinin çadırına yaxınlaşıb, Onu təbrik ediblər. Rəvayət edirlər ki, Həzrət Əli ibn Əbu Talibi (ə) təbrik etmiş ilk şəxs gələcək xəlifələr Əbu-Bəkrlə Ömər ibn Xəttab olublar.

 

İmam Sadiq (ə) buyurub: «O gün oruc tutun, ibadət edin, Mühəmməd Peyğəmbəri (s) və nəslini xatırlayıb onlara salavat söyləyin. Peyğəmbər Əliyə vəsiyyət etmişdi ki, həmin günü bayram etsin».

 

Qədir-Xum hadisəsini onlarla mötəbər əhli-sünnə tarixçisi və mühəddisi nəql edib ki Əllamə Əmini adlı alim bu mənbələri öz əl-Ğədir əsərində qeyd etmişdir. O mənbələrdən bir neçəsinin adını qeyd edirik: 

Sünəni Tirmizi-cild-12. Səh-175,

Əl-musənnəf. Cild-7.səh-495
Möcəmul-kəbir Təbəri. Cild-4.səh-4
Durrul-Mənsur. Cəlaləddin Suyuti. Cild-3.səh-323
Təfsir İbn Kəsir. Cild-3. Səh-28
Ruhul-Məani.Cild-5. Səh-67-68
Fəthul-qədir.Alusi. Cild-6.səh-25

 

Yaşar Nuriyev

(Arxiv)

DİGƏR İSLAM XƏBƏRLƏRİ

bütün xəbərlər